OUTSOURCING PODNIKOVÝCH PROCESOV


Outsourcing podnikových procesov predstavuje pre našich klientov opatrenie na zvýšenie efektivity podnikových procesov. Mnoho spoločností využíva  špecialistov v oblasti výroby a logistiky. Spoločnosti sa orientujú na svoje kľúčové aktivity: zákazníkov, výrobky a distribúciu, pričom ostatné záujmy podnikových procesov sa prenesú na našich špecialistov.

 

V procese internacionalizácie spoločností hrá toto rozhodujúcu úlohu aj pre administratívne obchodné procesy. Každá spoločnosť kladie pri zakladaní dcérskych spoločností v zahraničí ťažisko na marketing a distribúciu svojich výrobkov. Z tohto vyplývajú aj určité náklady pri správe.

 

Často je potrebné dodržiavať predpisy, s ktorými nie je materská spoločnosť oboznámená. V niektorých častiach východnej Európy môžu právne a formálne náležitosti, administratívne predpisy a daňové zákony pre nezainteresovaných pôsobiť domotivujúco.

 

K poskytovaným službám patria:

  • reengineering podnikových procesov
  • krízový management, sanácia podniku
  • conrolling, finančné plánovanie
  • risk management
  • akvizície, fúzie
  • riadenie premeny podnikovej štruktúry
  • zabezpečenie externého financovania investície, akvizície
  • controlling marketingovej stratégie
  • benchmarking