O NÁSOROL s.r.o.  je súčasťou poradenskej skupiny v oblasti podnikových služieb od roku 1999. Náš cieľ: budovanie dlhodobých partnerských vzťahov so snahou zabezpečiť našim klientom trvalý rast. Klientom poskytujeme komplexné podnikové, finančné, účtovné, ekonomické, právne i daňové poradenstvo.

Okrem prípravy transakcie poskytujeme pomoc aj pri jej realizácií, pričom sa usilujeme o minimalizáciu rizík a dlhodobú perspektívu. Naša filozofia je založená na tímovej práci, kvalite poskytovaných služieb a individuálnom prístupe ku klientom. K dispozícii sú Vám konzultanti - experti pre jednotlivé odbory s dlhoročnými skúsenosťami z podnikateľského prostredia Slovenskej republiky a zahraničia. Zameriavame sa na detaily, ktoré rozhodujú o Vašom úspechu a odlišujú naše služby od služieb poskytovaných konkurenciou. Optimálne dokážeme využiť vedomosti a skúsenosti našich pracovníkov.

Ponúkame individuálny prístup a servis, ktorý dokonale spĺňa i neštandardné nároky našich klientov.

Kvalitu kladieme pred rýchlosť. Najdôležitejší je pre nás Váš výsledok.

 

Využite naše služby a my sa postaráme o to, aby Vaše doklady a vzťahy s úradmi a obchodnými partnermi boli bez chýb.