ÚČTOVNÍCTVO


Spoločnosť OROL s.r.o. poskytuje:

 • Podvojné účtovníctvo
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika 
 • Audit interný
 • Controlling
 • Riadenie likvidity
 • Evidencia majetku
 • Spracovanie výkazov o pracovných cestách
 • Kniha prevádzky motorového vozidla
 • Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
 • Evidencia došlých a odoslaných faktúr
 • Spracovanie pokladničných dokladov a pokladničných kníh
 • Účtovné a Ekonomické poradenstvo

 
K popisu ekonomického poradenstva

 • optimalizácia procesov v oblasti financií a účtovníctva
 • finančné účtovníctvo
 • manažérske účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • personálna správa
 • výkazníctvo
 • manažérske informačné systémy
 • zúčtovanie  s  orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 • optimalizácia daňového základu
 • poradenstvo v oblasti daňových priznaní a hlásení