ZNALECTVO


Spoločnosť OROL s.r.o. je zaregistrovanou znaleckou organizáciou na MS SR v odbore: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie: Oceňovanie a hodnotenie podnikov. V zmysle tejto registrácie spracúvame znalecké posudky s účelom stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, ale aj jednotlivých druhov majetkov a záväzkov.

Ak potrebujete znalecké služby alebo len poradiť dohodnite si s nami osobne stretnutie na tel. čísle: 0903 979 871 alebo prostreníctvom e-mailu: info@orolonline.sk.

Ponúkame komplexné služby aj poradenstvo v našom odbore.