TRANSAKCIEVeľa malých a stredne veľkých podnikov využíva súčasnú situáciu na posilnenie svojej pozície na trhu akvizíciou iných spoločností. Mnohí sa snažia získať prístup na nové trhy integráciou distribučných partnerov alebo lokálnych konkurentov.

 

V tejto situácii sa aj od poradcov vyžaduje rýchle a efektívne konanie. Na určenie najvhodnejšej štruktúry transakcie je potrebná dôsledná analýza rizík v súvislosti s akvizíciou.

 

Veľké množstvo malých a stredných podnikov, ktorým sme v posledných dekádach poskytovali poradenstvo pri kúpe podnikov a joint ventures, sa stali významnými firmami, ktoré pôsobia v spoločnom európskom priestore.

 

Pokiaľ išlo o včasnú identifikáciu finančných, ekonomických, právnych a daňových rizík transakcie, mohli sa naši klienti na skúsenosti našich expertov spoľahnúť. Optimálnym ekonomickým prístupom, ktorý pomôže zredukovať riziká a zabezpečiť úspech transakcie, vytvárame a efektívne realizujeme celú štruktúru transakcie.

 

K popisu ekonomického poradenstva

  • finančné účtovníctvo
  • optimalizácia procesov v oblasti financií a účtovníctva
  • manažérske účtovníctvo
  • mzdové účtovníctvo
  • personálna správa
  • výkazníctvo
  • manažérske informačné systémy
  • zúčtovanie  s  orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
  • optimalizácia daňového základu
  • poradenstvo v oblasti daňových priznaní a hlásení

Znalecké posudky poskytujeme, zabezpečujeme v odboroch